Logo

Mantra, Kirtan and Stotra: Sanskrit Chants For Spiritual Development and Joy of Heart

12.12.11, 07:29:00

Deva Deva Sivananda with Frank and Jnanashakti


Download (25,2 MB)

Jnanashakti and Frank chant the Kirtan Deva Deva Sivananda as an invocation of Swami Sivananda. Here is the complete text for you to follow and join in this Mantra chanting:

Deva Deva Sivananda
Dina Bandhu Pahimam
Chandravadana Mandahasa
Premarupa Rakshamam

Madhura Gita Ganalola
Jnanarupa Pahimam
Samastaloka Pujitaya
Mohananga Rakshamam

Divya Ganga Tiravasa
Dana Shila Pahimam
Papaharana Punya Shila
Paramapurusha Rakshamam

Bhaktaloka Hridayavasa
Swaminatha Pahimam
Chitswarupa Chidananda
Namah Shiva Ya Rakshamam

Sadguru Jay Sivananda
Sadguru Jay Pahimam
Sadguru Jay Sivananda
Sadguru Jay Rakshamam

You can find this Kirtan in our Yoga Vidya as No. 353 - Om Shanti, love and peace, yours Omkara.

mantra
Kommentare (0)Kommentar hinterlassen