Mantra Meditation Anleitung Podcast

Mantra, Kirtan and Stotra: Sanskrit Chants

For Spiritual Development and Joy of Heart

Mantra-Chants from Yoga Vidya Ashram Germany. Sometimes enthusiastic, sometimes in a more meditative mood; sometimes classical, sometimes more modern. Sivananda tradition. Mantras, Kirtan, Recitations of Shlokas, Stotras, Suktams.

Mantra Chanting is a wonderful practice for opening of the heart, for activating Divine energy, for experiencing higher levels of Consicousness. Find the most popular Mantras, Kirtans and Stotras for free download as mp3. Most Mantras in this Mantra Podcast are in Sanskrit, some in Hindi, some Kirtans are in English, German or other languages. Experence Bliss! Kirtan Mantra Chanting for Ganesha, Shiva, Vishnu, Krishna, Rama, Hanuman, Durga, Lakshmi, Kali, Saraswati ...

Start | Mantra Forum | Photos of Indian Gods | Mantra Texts, Lyrics |Mantra Kirtan on Youtube | Mantra Videos |Facebook| Yoga Class Videos | Mantra Seminars | English Yoga Vidya Youtube| Yoga Vidya Germany English Site|

15.03.13, 16:16:00

Hanuman Chalisa chanted by Vani Devi


Download (9,8 MB)

Vani Devi chantes the Kirtan of the Hanuman Chalisa, written by Tulsidas (1532-1623) in Awadhi language. "Chalisa" is derived from the Hindi word "chali" which simply means forty and because the kirtan about Hanuman has forty verses, it got the title of "Hanuman Chalisa". Here is the complete text - which cana be found in the Yoga Vidya Kirtanheft as no. 706 - to sing along:


Shrīguru Charana Saroja Raja

Nija mana Mukura Sudhāri

Baranau Raghubara Vimala Jasu

Jo Dāyaku Phala Chari


Buddhihīna Tanu Janike

Sumirau Pavana-Kumāra

Budhi Bala Vidya Dehu Mohi

Harahu Kalesa Bikāra


Jay Hanumāna Jnana Guna Saga-ra

Jay Kapisa Tihu Loka Ujāgara


Rama Duta Atulita Bala Dhama

Anjani Putra Pavanasuta-Nama


Mahābīra Bikrama Bajarangī

Kumati Nivara Sumati Ke Sangi


Kanchana Barana Birāja Subesā

Kanana Kundala Kunchita Kesa


Hatha Bajra Au Dhvajā Birājai

Kāndhe Mūmja Janeeu Sājai


Shankara Suvana Kesari-Nandana

Teja Pratapa Maha Yaga Bandana


Vidyāvāna Guni Ati Chātura

Rama Kaja Karibe Ko Atura


Prabhu Charitra Sunibe Ko Rasiya

Sita Rama Lakhana Mana Basiyā


Sukshma Rupa Dhari Siyahin Dikhāvā

Bikata Rupa Dhari Lanka Jarāvā


Bhima Rupa Dhari Asura Samhāre

Ramachandra Ke Kaja Samvāre


Laya Sajīvana Lakhana Jiyāye

Sriraghubīra Harasi Ura Laye


Raghupati Kinhin Bahuta Badai

Tuma Mama Priya Bharatahi

Sama Bhai


Sasara Bada Tumharo Jasa Gāvaim

Asa Kahi Shripati Kantha Laga vaim


Sanakādika Brahmādi Munisa

Narada Sharada Sahita Ahisa


Yama Kubera Digapāla Jaham Te

Kabi Kobida Kahi Sake Kahām Te


Tuma Upkāra Sugrīvahim Kinha

Rama Raja Pada Milaya Dinha


Tumharo mantra Bibhīshana Mana

Lankeshwara Bhaye Saba Jaga Jana


Juga Sahasra Jojana Para Bhanu

Lilyo Tahi Madhura Phala Janu


Prabhu Mudrikā Meli Mukha Mahim

Jaladhi Langhi Gaye Acharaja Nahim


Durgama Kaja Jagata Ke Jete

Sugama Anugraha Tumhare Tete


Rama Duare Tuma Rakhvāre

Na Hota Ajna Binu Paisāre


Saba Sukha Lahai Tumhari Sarana

Tuma Rakshaka Kahu Ko Na Dara


Apana Teja Samhāro ApaI

Tinon Loka Hanka Te Kampai


Bhuta Pisacha Nikata Nahim Avai

Mahābīra Jaba Nama Sunāvai


Nasaa'i Roga Hared Saba Pira

Japata Nirantara Hanumata Bira


Sankata Tein Hanumāna Chhudā-vai

Mana Krama Bachana Dhyana Jo Lāvai


Saba Para Raja Rama Tapasvī

Tina Tuma Saja Ke Kaja Sakala


Aura Mano Ratha Jo Koi Lāvai

Soi Amita JIVANA Phala Pavai


Chārom Juga Paratāpa Tumhara

Hai Parasiddha Jagata Ujiyārā


Sadhu Santa Ke Tuma Rakhavāre

Asura Nikandana Rama modular


Ashta Siddhi Nau Nidhi Ke Data

Asa Bara Dina Mata Janaki ¬


Rama Rasayana Tumhare Pasa

Sada Raho Raghupati Ke Dasa


Tumhare Bhajana Rama Ko Bhavai

Janama Janama Ke Dukha Bisarāvai


Anta Kāla Raghubara Pura jai

Jaham Janam Hari Bhakta Kahāi


Aura Devata Chitta Na Dharai

Be Hanumata Sarba Sukha Karai


Sankata Katai Mitai Saba Pira

Jo Sumirai Hanumata Balabīrā


Jai Jai Jai Hanumāna Gosai

Kripa Guru Deva Ki Karahi Naim


Jo Shata Bara Patha Kara Koi

Chuutahi Bandi Maha Sukha Hoi


Jo Yaha Padhai Hanumāna Chalisa

Hoya Siddhi Sakhi Gaurisā


Tulasīdāsa Sada Hari Chera

Kījai Natha Hridaya Maha Dera


Pavana Tanaya Sankata Harana

Mangala Murati Rupa

Sita Rama Lakhana Sahita

Hridaya Basahu Sura Bhūpa


mantra
Comments (0)Write CommentAbout mp3 Mantra Chanting, Kirtan and Stotra Podcast - free download

This Podcast with Mantra Chanting, Kirtan and Stotra for free mp3 download is a free service of Yoga Vidya, Europe's leading network of Yoga Teachers, Yoga Centers and Yoga Ashram. Most Mantra Podcasts are recordings of live Mantra Chanting in Satsang at Yoga Vidya Ashram Germany.

You can subscribe to this Mantra free mp3 download Podcast on itunes or any Podcast Program - and you can play directly in your Mobile Device.

Mantra Podcast Itunes | RSS Feed Yoga Psychologie Vortrag Podcast | All Posts as RSS | Yoga Psychologie One Click Subscribe |

More about Yoga Vidya Germany:

Yoga Seminars | Yoga Teachers Training | Yoga Vidya Ashram Meinberg | Yoga Vidya Ashram Alps | Yoga Vidya Ashram North Sea | Information on Yoga | my.yoga-vidya.org Yoga Community |

German Podcasts of Yoga Vidya:

Dieser Mantra Podcast ist nur einer von vielen Podcasts, also Hörsendungsreihen von und mit Sukadev, Yoga Vidya e.V. Hier eine Übersicht über einige weiteren Podcasts von und mit Sukadev:

Yoga und Meditation Übungs-Podcast | Yoga Spirituelles Leben Vortrags-Podcast | Tiefenentspannung Podcast | Meditation Podcast | Tägliche Inspirationen Podcast | Mantra Singen Podcast | Yogastunden Podcast | Yoga Psychologie Podcast | Massage Podcast | Vegetarisch Vegan Podcast | Glücklich sein Podcast | Gelassenheit Podcast | Angst Podcast | Depression Podcast | Burnout Podcast | Lebensgemeinschaft Podcast | Liebe Podcast | Jyotish Astrologie Podcast | Sanskrit Lexikon Podcast | Rückenschmerzen Ade Podcast | Indische Götter Podcast | Tugenden Podcast

Ein ähnlicher Podcast ist der Mantra Meditation Anleitung Podcast . Dieser ist ein Podcast von Yoga Vidya, Europas führendem Netzwerk von Yogaschulen, Yogalehrern und Yoga Ashrams. Der Mantra Meditation Podcast ist ein Podcast, eine Hörsendungsreihe, von und mit Sukadev Bretz, Gründer und Leiter von Yoga Vidya. Dieser Mantra Meditation Anleitungs-Podcast besteht aus Rezitation von Mantras, Erläuterung von Mantras, Mantra Lehr-Rezitationen und mehr. Manche Ausgaben sind auch Aufnahmen anderer Yogalehrer von Yoga Vidya sowie von indischen Yoga Meister. Dieser Mantra Meditation Anleitung Podcast ist allerdings nicht reine Meditationsanleitung. Vielmehr ist er hauptsächlich Rezitation und Erläuterung von Mantras. Um Anleitungen zur Meditation zu bekommen, gehe auf den Yoga Vidya Meditation Anleitung Podcast Kanal: Audio Meditationsanleitungen als Podcast, abonnierbar Meditationsanleitung RSS Feed. Oder gehe direkt zur Meditation Anfängerkurs Video Seite.

Copyright Yoga Vidya e.V. | Impressum | Yogalehrer Verzeichnis | Ayurveda | Yogatherapie | Meditation | Yogashop | Yoga Übungen | Yogaschulen Verzeichnis | Yoga Anfänger Video | Yoga Video | Meditation Video | Ayurveda Video |

 Beliebte Rubriken von Yoga Vidya Yoga Vidya Asanas Yoga Vidya Programm Bad Meinberg Yoga Vidya Ausbildungen Yoga Vidya Programm Westerwald Yoga Vidya Programm Nordsee Shivalaya Retreat bei Yoga Vidya
Yoga Vidya Podcasts

Yoga Vidya Yoga Videos Yoga Vidya Video für Anfänger Yoga Video für den Rücken Mantra Meditation Yoga Videos