Logo

Mantra, Kirtan and Stotra: Sanskrit Chants For Spiritual Development and Joy of Heart

20.03.20, 12:00:00

Deva Deva Sivananda chanted by Shakti


Download (16,6 MB)

Logo

Shakti from Yoga Vidya Speyer sings in a Saturday evening Satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg the Kirtan Deva Deva Sivananda. Here's the text to sing along to:

Deva Deva Sivananda
Dina Bandho Pahi Mam /
Chandra-vadana Manda-hasa
Prema-rupa Raksha Mam // 1 //

Madhura-gita-gana-lola
Jnana-rupa Pahi Mam /
Samasta-loka-pujaniya
Mohananga Raksha Mam // 2 //

Divya-ganga-tiravasa
Dana-shila Pahi Mam /
Papa-harana Punya-shila
Parama-purusha Raksha Mam // 3 //

Bhakta-loka-hridayavasa
Svaminatha Pahi Mam /
Chit-svarupa Chidananda
Sivananda Raksha Mam // 4 //

Sadguru Jay(a) Sivananda
Sadguru Jay(a) Pahi Mam /
Sadguru Jay(a) Sivananda
Sadguru Jay(a) Raksha Mam // 5 //

Further information on this kirtan can be found at Deva Deva Sivananda.

For more Kirtan and Mantra Singing recordings click here. Further information about Yoga, Meditation and Ayurveda can be found on the website of Yoga Vidya.

mantra
Kommentare (0)Kommentar hinterlassen